پیشتر در مطلبی به موضوع تفاوت بین برنامه‌نویس و توسعه دهنده نرم‌افزار پرداخته بودم. آن نوشته بیشتر روی جنبه فنی تکیه داشت و خلاصه‌اش این بود که توسعه‌دهنده‌های نرم‌افزار بیشتر به اجزای مختلف کدی که می‌نویسند توجه می‌کند.

در این نوشته به جنبه‌های دیگری از شغل توسعه نرم‌افزار می‌پردازم. چیزهایی که شاید در عنوان شغلی یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار مخفی باشند اما به هر حال جزئی از زندگی حرفه‌ای او محسوب می‌شوند.

برای اینکه یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار باشید و مسائل نرم‌افزاری را حل کنید مثل شرلوک هولمز به یک ذهن منضبط نیاز دارید، البته استفاده از دخانیات توصیه نمی‌شود!

به طور کلی از یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار انتظار می‌رود که: