برنامه ریزی برای پروژه‌های نرم‌افزاری مثل حل مکعب روبیک است. اگر راه و چاه را بلد نباشید به آزمون و خطا روی خواهید آورد و نتیجه مایوس کننده است.

برنامه ریزی برای تولید نرم‌افزار: نبایدها

وقتی منابع مختلف را برای پیدا کردن روش مناسبی جهت برنامه‌ریزی مطالعه می‌کنید، بیشتر آن‌ها پیشنهاداتی می‌دهند که در دسته بندی “باید ها” قرار می‌گیرند اما کمتر از “نبایدها” صحبت می‌شود. در زیر لیستی از “نبایدها” در پروسه برنامه‌ریزی تولید نرم‌افزار یا اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری را مشاهده می‌کنید: