یک کتاب نسبتاً قدیمی از انتشارات wrox هست به نام Code Leader که مدتی پیش خواندنش را شروع کردم و هر از گاهی بخشی از آن را می‌خوانم. فصل اول این کتاب درباره مزیت رقابتی در نرم‌افزار صحبت می‌کند.

چکیده مباحث این فصل که به نظرم برای شرکت‌ها و تیم‌های نرم‌افزاری بسیار با اهمیت هستند به شرح زیر است: